Thư pháp chữ Phúc

250

Tranh thư pháp chữ Phúc cũng như tranh Phúc, Lộc, Thọ nên được treo ở những nơi trang trọng trong gia đình như phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc.