Thư pháp gia Văn Qúy

Thư pháp gia Văn Qúy

Đã đào tạo được nhiều ông đồ viết chữ Hán tại Hội chữ xuân được tổ chức tại trung tâm HĐ VHKH-Văn Miếu Quốc Tử Gíam. Thư pháp gia Văn quý với nét chữ bay, cùng tài uyên thâm trong việc dịch hoành phi, câu đối nổi tiếng tại Việt Nam. Lối viết thư pháp của ông phải nói là rất kỳ lạ. Nó đan xen giữa những nét thẳng, mạnh, cương quyết với những nét vòng vèo biến ảo. Ông viết theo cảm xúc và hình dung riêng của mình. Gọi là cuồng thảo e rằng vẫn chưa đủ. Chữ của ông đã thoát ly hình tướng chuẩn mực để trở thành những bức thư họa rất độc. Có kẻ kiến văn hẹp không đọc nổi, không cảm nổi. Cách ông hành văn cũng lạ, ông chơi chữ đến nơi, bỏ qua việc làm văn từ rất lâu rồi. Ông nói: “Chữ của tôi đa nghĩa”