Thư pháp gia Cung Khắc Lược

Nhận xét về nét chữ Thư pháp gia Cung Khắc Lược

Nói về thư pháp của thầy, thì người đời bình tán rất nhiều. Nào thì “vung bút khoát đạt”, “tài hoa, lãng tử”, “cổ quái”, “liên miên bút”… Nói như họa sĩ Phan Cẩm Thượng – người đã cùng chung lưng với tiến sĩ làm một tập sách rất giá trị về mỹ thuật cổ: “Thực ra, bản tính của T.S Cung Khắc Lược là đại nghệ sĩ”. Nhưng cũng rất mực uyên thâm, các đồng nghiệp ở Viện Hán Nôm đều nể trọng. Thầy luôn hòa nhã, vui vẻ, đặc biệt là với người trẻ. Cách đến vài chục tuổi vẫn bá vai bá cổ, chén rượu tách trà, anh anh, em em. Với những người trẻ có tâm huyết, có khả năng như Lê Quốc Việt, Trần Trọng Dương, Nguyễn Quang Thắng… thầy không tiếc điều gì.