Thư pháp chữ Tín

250

Xin chữ thư pháp, đầu năm là một phong tục truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Để cầu mong may mắn, bình an và phúc lộc thọ cho bản thân và gia đình. Trong nhà có treo chữ Tín thư pháp sẽ tăng thêm sự uy tín. Nhắc nhở các thành viên trong gia đình luôn luôn coi trọng và giữ trọn niềm tin, lời hứa với mọi người trong cuộc sống.