Thư pháp chữ Nghĩa

250

Tranh thư pháp chữ “Nghĩa” được tạo nên từ nghệ thuật với văn phong tứ bảo (giấy, bút, nghiên, mực). Mỗi bức tranh thư pháp chữ Việt ra đời đều cho thấy tư tưởng, tâm hồn của người viết. Khi cầm bút, ngoài thể hiện những đường nét rồng bay phượng múa. Các thư pháp gia còn phải “nhiếp tâm” với những gì mình sắp sửa viết ra.